Slovenská asociácia textilných výrobcov, distribútorov, spracovateľov a spolupracujúcich partnerov.

Slovenská asociácia textilných výrobcov, distribútorov, spracovateľov a spolupracujúcich partnerov.

Spájame široký reťazec partnerov v oblasti

Spájame široký reťazec partnerov v oblasti

Spájame široký reťazec partnerov v oblasti

zberu, triedenia i recyklácie textilu

zberu, triedenia

a recyklácie textilu

zberu, triedenia i
recyklácie textilu

Všetko čo potrebujete na jednom mieste.

Všetko čo potrebujete na jednom mieste.

Kompletný manažment Vášho textilného odpadu s

Kompletný manažment Vášho textilného odpadu s

Ekocharita

Group

Ekocharita Group

Naďalej podnikajte v súlade s novou legislatívou

Naďalej podnikajte v súlade s novou legislatívou

Ministerstva životného prostredia

Ministerstva životného prostredia

A hlavne,

bez stresu.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Rok 2025 sa blíži a s ním aj spojená zmena legislatívy v prípade zberu, triedenia a recyklácie textilu. Podľa dostupných informácií bude do tejto zmeny Ministerstvo životného prostredia SR zahŕňať okrem samospráv aj výrobcov, distribútorov a predajcov šatstva, textilu a obuvi. Podľa vyjadrení MŽP a štúdie, ktorú si dalo vypracovať, budú výrobcovia a dovozcovia textilu plniť rozšírenú zodpovednosť výrobcov (RZV), ktorú už dnes poznáme v prípade obalových výrobkov, elektrozariadení a iných výrobkov uvádzaných výrobcami na trh SR.

Rok 2025 sa blíži a s ním aj spojená zmena legislatívy v prípade zberu, triedenia a recyklácie textilu. Podľa dostupných informácií bude do tejto zmeny Ministerstvo životného prostredia SR zahŕňať okrem samospráv aj výrobcov, distribútorov a predajcov šatstva, textilu a obuvi. Podľa vyjadrení MŽP a štúdie, ktorú si dalo vypracovať, budú výrobcovia a dovozcovia textilu plniť rozšírenú zodpovednosť výrobcov (RZV), ktorú už dnes poznáme v prípade obalových výrobkov, elektrozariadení a iných výrobkov uvádzaných výrobcami na trh SR.

Riešenie prinášame s najväčším zberateľom textilu na Slovensku

Riešenie prinášame s najväčším zberateľom textilu na Slovensku

EKOCHARITA, ktorá je súčasťou pracovnej skupiny na Ministerstve životného prostredia SR, založila Slovenskú asociáciu textilných výrobcov, distribútorov, spracovateľov a spolupracujúcich partnerov (SATEX).


EKOCHARITA pripravuje pre výrobcov a distribútorov potrebnú zvozovú, zbernú a spracovateľskú infraštruktúru ešte v predstihu pred rokom 2025, a to tak, že:

EKOCHARITA, ktorá je súčasťou pracovnej skupiny na Ministerstve životného prostredia SR, založila Slovenskú asociáciu textilných výrobcov, distribútorov, spracovateľov a spolupracujúcich partnerov (SATEX).


EKOCHARITA pripravuje pre výrobcov a distribútorov potrebnú zvozovú, zbernú a spracovateľskú infraštruktúru ešte v predstihu pred rokom 2025, a to tak, že:

Sa ako spoločnosť venuje zberu a triedeniu odevov, topánok, hračiek, oblečenia a textilu, uvedeného na slovenský trh, a to zo zbernej siete viac ako 1500 kontajnerov od Bratislavy až po Košice.

Sa ako spoločnosť venuje zberu a triedeniu odevov, topánok, hračiek, oblečenia a textilu, uvedeného na slovenský trh, a to zo zbernej siete viac ako 1500 kontajnerov od Bratislavy až po Košice.

Ako jediná zberová spoločnosť oblečenia a textilu v EÚ prešla na celoplošný digitálny spôsob zvozov pomocou senzorov naplnenosti, aby tak mohla poskytovať obciam a mestám najkvalitnejšiu zberovú službu oblečenia a textilu.

Ako jediná zberová spoločnosť oblečenia a textilu v EÚ prešla na celoplošný digitálny spôsob zvozov pomocou senzorov naplnenosti, aby tak mohla poskytovať obciam a mestám najkvalitnejšiu zberovú službu oblečenia a textilu.

Ročne vyzbiera približne 4.000.000 kg použiteľného oblečenia a textilu z kontajnerovej siete či zo sezónnych zbierok na obecných úradoch a školách.

Ročne vyzbiera približne 4.000.000 kg použiteľného oblečenia a textilu z kontajnerovej siete či zo sezónnych zbierok na obecných úradoch a školách.

Od roku 2024 spúšta s vybranými partnermi (výrobcami textilu) samostatný spätný zber použiteľného textilu vo viac ako 150 predajniach po celom Slovensku.

Od roku 2024 spúšta s vybranými partnermi (výrobcami textilu) samostatný spätný zber použiteľného textilu vo viac ako 150 predajniach po celom Slovensku.

V roku 2023 založila projekt TRIBTEX, ktorý sa bude od roku 2025 venovať na Slovensku zhodnoteniu a spracovaniu nepoužiteľného odpadového textilu.

V roku 2023 založila projekt TRIBTEX, ktorý sa bude od roku 2025 venovať na Slovensku zhodnoteniu a spracovaniu nepoužiteľného odpadového textilu.

Asociácia Satex spája

Asociácia Satex spája

Asociácia Satex spája

široký reťazec partnerov

široký reťazec

partnerov

široký reťazec partnerov

Textilný sektor

Široké spektrum výrobcov a dovozcov

Textilný sektor

Široké spektrum výrobcov a dovozcov

Recyklačný sektor

Zberové, recyklačné a triediace spoločnosti

Recyklačný sektor

Zberové, recyklačné a triediace spoločnosti

Organizácie zodpovednosti výrobcov

Organizácie zabezpečujúce plnenie vyhradených povinností výrobcov

Organizácie zodpovednosti výrobcov

Organizácie zabezpečujúce plnenie vyhradených povinností výrobcov

Verejná správa

Zástupcovia miest a obcí naprieč celým Slovenskom

Verejná správa

Zástupcovia miest a obcí naprieč celým Slovenskom

Svojím členom ponúkame

široké portfólio služieb

široké portfólio služieb

Možnosť podieľať sa na

Možnosť podieľať sa na

tvorbe legislatívy.

tvorbe legislatívy.

Plnenie zberových cieľov už od roku

Plnenie zberových cieľov už od roku

2024

2024

Kompletný report

Kompletný report

zberových aktivít

zberových aktivít

Aktívne hájenie záujmov výrobcov a distribútorov textilných výrobkov na Slovensku

Aktívne hájenie záujmov výrobcov a distribútorov textilných výrobkov na Slovensku

v rámci pripravovanej zmeny legislatívy.

v rámci pripravovanej zmeny legislatívy.

Poradenstvo v

Poradenstvo v

evidenčných povinnostiach

evidenčných povinnostiach

Príprava zberovej infraštruktúry na rok

Príprava zberovej infraštruktúry na rok

2025

2025

Spätné zbery

Spätné zbery

na predajniach a skladoch od roku 2024

na predajniach a skladoch od roku 2024

Členovia a značky

Členovia a značky

Neváhajte nás kontaktovať

Neváhajte nás kontaktovať

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázky či nápad na spoluprácu?
Vyplňte formulár nižšie a my Vás budeme čoskoro kontaktovať.

Máte otázky či nápad na spoluprácu?
Vyplňte formulár nižšie a my Vás budeme čoskoro kontaktovať.

Máte otázky či nápad na spoluprácu?
Vyplňte formulár nižšie a my Vás budeme čoskoro kontaktovať.

Register záujmových združení

Spoločnosť Satex nájdete aj v registri záujmových združení ministerstva vnútra

Ekocharita Slovensko Slovensku

Partner v oblasti zberu, triedenia a zhodnotenia použiteľného oblečenia, obuvi a textilu na Slovensku

2023 Satex © Všetky práva vyhradené